blogs

 

Ziekenbezoek

De meerwaarde van vitaliteit als werkzoekende

Maak je goede voornemens waar!

 

werkervaring:

 

loopbaanadviseur en vitaliteitscoach

 

eigen onderneming

·         individuele coaching op het gebied van loopbaan en vitaliteit

·         re-integratie

·         tweede spoor

·         outplacement

loopbaanadviseur

reïntegratiebureau

in mijn rol als loopbaanadviseur regelde ik stageplaatsen en vacatures voor mensen die terugkeren in het arbeidsproces

accountmanager

zakelijke dienstverlening voor starters

als accountmanager was ik verantwoordelijk voor het leggen van contacten met als doel contracten met nieuwe klanten te sluiten in mijn regio’s; verder had ik een adviesrol tijdens onze regionale voorlichtingsdagen

coördinator klantgestuurd onderhoud

woningbouwcoörperatie

als coördinator was ik spin in het web tussen bewoners, aannemers en de afdeling vastgoed

directiesecretaresse

grote reisorganisatie

naast de gangbare secretariaatstaken was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van alle huisvestingszaken van ruim 200 reiswinkels in heel Nederland

directiesecretaresse

thuiszorgorganisatie

behalve directiesecretaresse was ik nauw betrokken bij samenwerkings- en fusiebesprekingen

projectcoördinator overname winkelketen

grote reisorganisatie

de organisatie nam 75 reiswinkels over; ik was intensief betrokken bij het project om de overgang binnen vier maanden te realiseren

projectassistent

civieltechnisch ingenieursbureau

Ondersteuning van de projectmanagers bij agendabeheer, rapporteren en plannen.

projectassistent

elektrotechnische industrie

Coördinatie en secretariële ondersteuning bij het project naar een nieuw besturingssysteem

 

 

 

 

 

carrierevita@xs4all.nl

 

laatst gewijzigd op 12 juli 2020